Wynagrodzenie najbliższych członków rodziny kosztem uzyskania przychodu

Członkowie najbliższej rodziny pracujący u podatnika, niezależnie od formy zaktrudnienia, będą traktowani  przez fiskusa tak samo jak pozostali pracownicy. W praktyce wynagrodzenie współmałżonków oraz dzieci będzie kosztem uzyskania przychodu.