Ulga na innowacje

Przy obliczaniu podatku dochodowego (zarówno w PIT jak i CIT), do dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej w 2019r. można zastosować preferencyjną stawkę w wysokości 5%.