Ułatwienia dla rozliczających się kart podatkową

Przedsiębiorcy rozliczający się na kartą podatkową zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji zatrudnienia i kart przychodów, które służyły do ustalania zaliczki na podatek od pensji wypłacanych pracownikom.