Podatkowe zeznanie roczne przygotuje administracja skarbowa

Administracja skarbowa wypełni za podatnika nie prowadzącego pozarolniczej działalności gospodarczej deklaracje podatkowe z tytułu dochodów za rok 2018r. Przygotowane zeznania roczne będą udostępnione do wglądu poprzez aplikację do pobrania z rządowego portalu podatkowego. Podatnik będzie mógł zaakceptować lub też edytować zeznanie przed zatwierdzeniem do 15 lutego następnego po roku podatkowym. Podatnik nie musi skorzystać z tego rozwiązania. W dalszym ciągu może samodzielnie wypełnić deklarację podatkową i złożyć w urzędzie skarbowym.


Ważne!

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą narazie nie mogą z tego rozwiązania i muszą zeznanie roczne złożyć w urzędzie skarbowym w dotychczasowy sposób.