Obniżenie CIT do 9%

Mali podatnicy CIT, których roczne przychody nie przekroczą 1,2 mln euro będą mogli zastosować obniżoną do 9% stawkę przy obliczaniu podatku dochodowego za 2019r.  Po przekroczeniu wyżej wymienionego limitu natąpi powrót do stawki podstawowej, czyli 19%. Zyski kapitałowe nie są objęte powyższym obniżeniem stawki CIT.